Kodeks etyki

Uchwała nr 1603/V
Krajowej Rady Komorniczej
z dnia 06 września 2016 r. ze zm.
 
Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego
Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, pełni służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Samorząd komorniczy na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 202 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 22 marca 2018 r.