2013-10-23

Postępowanie egzekucyjne – konferencja OIRP

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż w dniu 22 listopada 2013 roku w Warszawie odbędzie się organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie odpłatna konferencja pod patronatem Krajowej Rady Komorniczej „Czynności profesjonalnego pełnomocnika w zakresie kompetencji sądów w znowelizowanym postępowaniu egzekucyjnym”.

2013-10-18

IV Konferencja naukowa w Łodzi

IV Konferencja naukowa w Łodzi

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż w dniu 25 października 2013 r. w Łodzi odbędzie się organizowana przez Radę Izby Komorniczej w Łodzi IV Konferencja pod Honorowym Patronatem Ministra Sprawiedliwości RP „Komornicy Sądowi – pomiędzy fikcją medialną a rzeczywistością”.Poniżej uprzejmie zamieszczamy szczegółowy program konferencji.

2013-10-18

Postępowanie egzekucyjne – konferencja OIRP

Postępowanie egzekucyjne – konferencja OIRP

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż w dniu 22 listopada 2013 roku w Warszawie odbędzie się organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie odpłatna konferencja pod patronatem Krajowej Rady Komorniczej „Czynności profesjonalnego pełnomocnika w zakresie kompetencji sądów w znowelizowanym postępowaniu egzekucyjnym”.

2012-12-06

Kondolencje

Kondolencje

W związku z szokującymi doniesieniami o tragicznej śmierci niemieckiego Komornika Sądowego i osób towarzyszących Mu przy wykonywaniu czynności zawodowych w dniu 04 lipca 2012 roku w Karlsruhe (Niemcy), Krajowa Rada Komornicza w Warszawie przekazała w dniu 05 lipca 2012 roku za pośrednictwem Przewodniczącego Federalnego Związku Komorników Sądowych Republiki Federalnej Niemiec (DGVB) wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i osób najbliższych zmarłych, a także całej społeczności komorników sądowych Republiki Federalnej Niemiec.

Strona 88/91