2015-03-16

III Kongres Regulacji prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami

 
W dniu 21 kwietnia 2015 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się III Kongres Regulacji prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami. Organizatorem Kongresu jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców (KPF). Honorowy patronat nad Kongresem objęli Minister Sprawiedliwości i Krajowa Rada Komornicza. Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami. W trakcie Kongresu podjęta zostanie dyskusja na tematy związane między innymi z obrotem wierzytelnościami hipotecznymi w związku z aktualnym i postulowanym stanem prawnym,

2015-03-15

Program Ogólnopolskiego Szkolenia Komorników Sądowych w Mikołajkach

Przedstawiamy program tegorocznego Ogólnopolskiego Szkolenia Komorników Sądowych w Mikołajkach.

2015-03-15

Skutki ewentualnych zmian w ustawie

W nawiązaniu do dyskusji dotyczącej pracy kancelarii komorniczych oraz wysokości opłat egzekucyjnych Krajowa Rada Komornicza prezentuje krótki film, który w prosty sposób ilustruje na czym w rzeczywistości polega praca komorników i czym będą skutkowały nieprzemyślane zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

2015-03-15

Komornik nie będzie się ścigał z sądem

Posłowie dają czas dłużnikowi na zaskarżenie zajęcia komorniczego i na rozstrzygnięcie sporu przez sąd. Nie będzie można zlicytować ruchomości, np. ciągnika, dopóki od uprawomocnienia się zajęcia nie upłynie 14 dni. Dłużnik dostanie zatem tydzień więcej. A jeśli zaskarży czynność komornika, to ruchomość nie będzie mogła być sprzedana do rozpatrzenia sprawy przez sąd, co trwa nawet kilka miesięcy. Nie będzie zatem możliwa sytuacja jak pod Mławą, gdy komornik sprzedał traktor, nie czekając, aż sąd rozpatrzy skargę na bezprawne zajęcie maszyny.

Strona 84/94