2015-03-15

Skutki ewentualnych zmian w ustawie

W nawiązaniu do dyskusji dotyczącej pracy kancelarii komorniczych oraz wysokości opłat egzekucyjnych Krajowa Rada Komornicza prezentuje krótki film, który w prosty sposób ilustruje na czym w rzeczywistości polega praca komorników i czym będą skutkowały nieprzemyślane zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

2015-03-15

Komornik nie będzie się ścigał z sądem

Posłowie dają czas dłużnikowi na zaskarżenie zajęcia komorniczego i na rozstrzygnięcie sporu przez sąd. Nie będzie można zlicytować ruchomości, np. ciągnika, dopóki od uprawomocnienia się zajęcia nie upłynie 14 dni. Dłużnik dostanie zatem tydzień więcej. A jeśli zaskarży czynność komornika, to ruchomość nie będzie mogła być sprzedana do rozpatrzenia sprawy przez sąd, co trwa nawet kilka miesięcy. Nie będzie zatem możliwa sytuacja jak pod Mławą, gdy komornik sprzedał traktor, nie czekając, aż sąd rozpatrzy skargę na bezprawne zajęcie maszyny.

2015-03-15

Komornik nie zabiera, komornik oddaje

 

2015-03-15

Sejm uchwalił ustawę o zmianie art. 8 u.k.s.e.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie art. 8 u.k.s.e.

Ustawa została skierowana do Senatu RP. Za projektem nowelizacji było 403 posłów, przeciw 3. Poniżej zamieszczamy niektóre wypowiedzi Posłów z dyskusji na temat tego projektu. 
Poseł Brygida Kolenda-Łabuś: Obowiązująca ustawa nakazuje komornikowi wybranemu przez wierzyciela odmowę wszczęcia egzekucji wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego zadań, jeżeli w zakresie prowadzonej przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Nowelizacja, zachowując to kryterium,

Strona 82/91