2015-09-01

Konferencja „Alimenty w XXI wieku – stan prawny a rzeczywistość”

„Nie odrzucaj swojego dziecka” – tym hasłem Rada Izby Komorniczej w Łodzi chce zwrócić uwagę na problem niepłacenia alimentów. 18 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się konferencja – Alimenty w XXI wieku – stan prawny a rzeczywistość. 

2015-08-17

Rozporządzenie MS w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o ...

Poniżej uprzejmie zamieszczamy projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz ze stanowiskiem Krajowej Rady Komorniczej z dnia 30 lipca 2015 r.

2015-08-14

MS w sprawie objęcia komorników sądowych podatkiem VAT

Poniżej uprzejmie przedstawiamy odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2015 r. na wystąpienie Krajowej Rady Komorniczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych.

2015-08-14

Projekt ustawy w sprawie udostępniania informacji gospodarczych

Poniżej uprzejmie przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wraz ze stanowiskiem Krajowej Rady Komorniczej z dnia 31 lipca 2015 r., zawierającym uwagi i zastrzeżenia do projektowanego aktu prawnego.

Strona 78/103