2015-02-25

Stanowisko KRK w sprawie łódzkiej kancelarii

Krajowa Rada Komornicza zdecydowała się wystąpić do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi o rozważenie możliwości odwołania asesora,  który zajął traktor rolnika spod Mławy, z uwagi na rażące naruszenie przepisów.
Taki tryb może przyspieszyć procedurę odwołania ( skreślenia z listy asesorów) bez przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Prezes Sądu Apelacyjnego może odwołać asesora z zajmowanego stanowiska, jeżeli dopuścił się rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa.

2015-02-20

Sejm uchwalił ustawę o zmianie art. 8 u.k.s.e.

Ustawa została skierowana do Senatu RP. Za projektem nowelizacji było 403 posłów, przeciw 3. Poniżej zamieszczamy niektóre wypowiedzi Posłów z dyskusji na temat tego projektu. 
Poseł Brygida Kolenda-Łabuś: Obowiązująca ustawa nakazuje komornikowi wybranemu przez wierzyciela odmowę wszczęcia egzekucji wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego zadań, jeżeli w zakresie prowadzonej przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Nowelizacja, zachowując to kryterium, dodatkowo tworzy dwa progi, bezwzględny – gdy wpływ spraw w danym roku przekracza 10 tys.,

2015-02-18

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego. Komornicy z całego kraju włączają się w akcję już po raz czwarty.
Akcja ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

2015-02-16

Spotkanie w Europejskiej Izbie Komorników Sądowych

W Brukseli w siedzibie Europejskiej Izby Komorników Sądowych (CEHJ) odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie CEHJ. W spotkaniu wzięły udział delegacje Krajowych Izb Komorniczych Francji, Belgii, Luksemburga, Polski, Węgier, Włoch, Szkocji oraz Hiszpanii. Oprócz tradycyjnego przedstawienia informacji nt. aktualnej sytuacji organów egzekucyjnych w państwach członkowskich CEHJ, zaprezentowane zostały dotychczasowe działania podejmowane przez CEHJ w ramach współpracy z organami Unii Europejskiej, w szczególności udział CEHJ w licznych projektach UE (EJE, EJL, EJS). Omówiona została również wstępna strategia działań  Europejskiej Izby Komorników Sądowych dotycząca współpracy z instytucjami unijnymi na nadchodzące miesiące.

Strona 77/84