2015-01-19

Komunikat KRK po nadzwyczajnym posiedzeniu z 02 lutego 2015 r.

Komunikat KRK po nadzwyczajnym posiedzeniu z 02 lutego 2015 r.

Działając na podstawie art. 10 ust. 6 Regulaminu działania Krajowej Rady Komorniczej V kadencji (Uchwała KRK nr 1246/V z dnia 14 maja 2014 r.) Rafał Fronczek Prezes Krajowej Rady Komorniczej podjął decyzję o zwołaniu kolejnego nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Rady Komorniczej w dniu 02 lutego br. w Warszawie. Głównym tematem posiedzenia, obok omówienia bieżącej sytuacji, było przygotowanie stanowiska KRK na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,

2015-01-19

Komunikat KRK po nadzwyczajnym posiedzeniu

Komunikat KRK po nadzwyczajnym posiedzeniu

W trakcie dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Rady Komorniczej podjęta została decyzja o niezwłocznym skierowaniu dwóch wizytatorów krajowych do kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego.

Celem wizytacji jest ocena prawidłowości prowadzenia postępowań egzekucyjnych w sprawach, które były przedmiotem doniesień medialnych. Wynikiem kontroli może być wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób winnych powstałych uchybień i wymierzenie kary z usunięciem z zawodu włącznie.

2014-12-01

Rada Stała UIHJ, Eurodanube, Rada Europejskich Prezesów UIHJ

Rada Stała UIHJ, Eurodanube, Rada Europejskich Prezesów UIHJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 27-28 listopada 2014 r. w Paryżu odbyły się obrady Rady Stałej UIHJ o charakterze sprawozdawczym. W dniu poprzedzającym obrady, tj. 26 listopada br., odbyło się spotkanie Rady Europejskich Prezesów UIHJ oraz spotkanie delegacji państw-członków organizacji UIHJ-Eurodanube.

2014-03-27

Zmiana adresu Izby Komorniczej w Warszawie

Zmiana adresu Izby Komorniczej w Warszawie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 kwietnia 2014 roku ulega zmianie adres siedziby Izby Komorniczej w Warszawie.
Numery telefonów pozostają bez zmian. Nowy adres Izby Komorniczej w Warszawie: ul. Kaliska 23 lok. U5, 02-316 Warszawa

Strona 75/80