2015-04-08

Uwaga! Fałszywy komornik rozsyła wirus.

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozsyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencją mailową przez osobę bądź osoby podszywające się pod organy egzekucji sądowej.
Wiadomość zatytułowana „Komornicze zajęcie konta bankowego” przekazywana jest z adresu: przez osobę lub osoby podające się za „Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotów Dariusz Smyczyński”.

2015-04-01

Uwaga! Fałszywy komornik znowu aktywny

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych i asesorów.
Jak wynika z uzyskanych informacji, fałszywy „asesor”, posługując się imieniem i nazwiskiem istniejącego asesora Krzysztofa Jaworskiego oraz adresem istniejącej kancelarii, podając się za pracownika Pani komornik Jolanty Murawskiej dokonuje zajęć kont bankowych, podając przy tym nieprawdziwe dane, sfałszowane podpisy, fałszywy numer konta 44203000451110000002839570, na który  należy dokonywać wpłat i telefon kontaktowy nie należący do Kancelarii Komorniczej.

2015-04-01

Życzenia Wielkanocne

2015-03-27

Felieton Prezesa KRK w DGP nt. art. 8 u.k.s.e.

Początek roku był okresem intensywnych prac legislacyjnych nad wieloma istotnymi zmianami w przepisach regulujących sądowe postępowanie egzekucyjne, zarówno w kodeksie postępowania cywilnego, jak i w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 231, póz. 1376 ze zm. – dalej: u.k.s.e.). Kierunek tych zmian dowodzi, że ustawodawca dostrzega problemy trapiące ten obszar funkcjonowania państwa. Niezwykle ważną z tego punktu widzenia jest uchwalona 20 lutego 2015 r. nowelizacja u.k.s.e. w zakresie prawa wyboru komornika.

Strona 72/84