2016-03-01

Konferencja ONS „Status prawny komornika sądowego.Wyzwania współczesności”

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż w dniu 04 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, pt.: „Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności”.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy program Konferencji:

9.15-9.30 Otwarcie Konferencji
Marcin Borek (Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie)

Część I moderator: prof.dr hab.Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

9.30-10.00 Komornik sądowy w nowej ustawie regulującej wykonywanie tego zawodu
Dr Rafał Reiwer (Ministerstwo Sprawiedliwości)

10.00-10.30 Komornik sądowy a zasady systemu prawa
Prof.dr hab.Zbigniew Rau (Uniwersytet Łódzki)

10.30-11.00 Status prawny komornika sądowego w Polsce na tle prawnoporównawczym
Prof.dr.hab. Kazimierz Lubiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

11.00-11.30 Przerwa kawowa

Część II moderator: prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

11.30-12.00 Konstytucyjna zasada rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych a model funkcjonowania komorników sądowych w Polsce
Prof.dr hab. Mariusz Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

12.00-12.30 Nadzór administracyjny nad komornikiem sądowym a podporządkowanie pracownicze
Prof.UG dr hab.Jakub Stelina (Uniwersytet Gdański)

12.30-13.00 Pozycja ustrojowo-organizacyjna komornika sądowego a skuteczność egzekucji sądowej
Dr Lech Kujawski (Uniwersytet Gdański)

13.00-13.30 Dyskusja

13.30-14.30 Przerwa obiadowa

Część III moderator: prof.dr hab. Mariusz Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

14.30-15.00 Między etatyzacją a przedsiębiorstwem. Uwagi o statusie komornika sądowego i kancelarii komorniczej de lege lata i de lege ferenda
Prof.KUL dr hab.Andrzej Herbet (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

15.00-15.30 Gwarancje ustawowe podmiotowości publicznoprawnej samorządu komorniczego
Dr hab.Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

15.30-16.00 Opłata egzekucyjna. Dwie uwagi de lege ferenda.
Prof.dr hab.Andrzej Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

16.00-17.00 Dyskusja. Podsumowanie. Zamknięcie Konferencji