Aktualności

24.07.2015

Zapaść systemu egzekucji? – najnowszy felieton Rafała Fronczka Prezesa KRK

Prezes KRK w najnowszym felietonie opublikowanym dziś na łamach Dziennika Gazety Prawnej pisze o skutkach najnowszej interpretacji Ministerstwa Finansów. Jego zdaniem konsekwencją decyzji ministra finansów będą poważne problemy komorników sądowych z organami podatkowymi.


22.07.2015

MSW w sprawie udostępniania danych

W załączeniu uprzejmie przedstawiamy pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie udostępniania komornikom sądowym danych ze zbiorów ewidencji ludności oraz z Rejestru Dowodów Osobistych.


22.07.2015

UWAGA! Fałszywe ogłoszenia o licytacjach w Internecie

W dniu 21 lipca br. odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 1842) dotyczącego m.in. obniżenia wysokości opłat egzekucyjnych.

21.07.2015

Uwaga! Fałszywy komornik

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozsyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencją mailową przez osobę bądź osoby podszywające się pod organy egzekucji sądowej.