Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej jest organem dyscyplinarnym rozpoznającym w pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne komorników sądowych, asesorów oraz aplikantów komorniczych.

Komisja Dyscyplinarna składa się 22 członków powoływanych na czteroletnią kadencję przez Krajową Radę Komorniczą spośród kandydatów zgłoszonych przez radę każdej izby komorniczej.

Spośród członków Komisji Dyscyplinarnej Krajowa Rada Komornicza powołuje przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Komisji.

Stronami postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przed Komisją Dyscyplinarną są:

1)   wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

2)   obwiniony – komornik, asesor lub aplikant komorniczy, przeciwko któremu złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mogą złożyć Minister Sprawiedliwości, prezesi sądów, sędziowie – wizytatorzy, organy samorządu komorniczego oraz komornicy -wizytatorzy.

Do postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przed Komisją Dyscyplinarną zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, zaś w zakresie nieuregulowanym odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

 

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej

Al. Jerozolimskie 133/62

02-304 Warszawa

Email: komisja.dyscyplinarna@komornik.pl

Tel: + 48 22 828 48 70

 

 

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Mariusz Markowski

Komornik Sądowy
przy SR w Jaworznie

 

Członkowie Komisji Dyscyplinarnej

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Bukszewicz Paweł

Komornik Sądowy
przy SR w Wołominie

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Dunaj Sebastian

Komornik Sądowy
przy SR w Kętrzynie

 

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Mrowiński Grzegorz

Komornik Sądowy
przy SR w Koszalinie

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Kobus Mikołaj

Komornik Sądowy
przy SR w Lesznie

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Kopacz Andrzej

Komornik Sądowy
przy SR w Rzeszowie

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Korman Jacek

Komornik Sądowy
przy SR w Sandomierzu

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Kucharska Diana

Komornik Sądowy
przy SR Szczecin – Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Leśniewski Piotr

Komornik Sądowy
przy SR w Chodzieży

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Łozowski Adam

Komornik Sądowy
przy SR w Kielcach

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Macedoński Bartosz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód
w Lublinie

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Malinowski Tadeusz

Komornik Sądowy
przy SR w Głogowie

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Marczak Marcin

Komornik Sądowy
przy SR w Krośnie

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Milewski Paweł

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli
w Warszawie

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Karpiński Marek

Komornik Sądowy
przy SR w Braniewie

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Pazdyga Paweł

Komornik Sądowy
przy SR w Skierniewicach

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Sawicka – Iwaniuk Joanna

Komornik Sądowy
przy SR w Zamościu

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Suchonek Elżbieta

Komornik Sądowy
przy SR w Sosnowcu

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Wabiński Arkadiusz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
dla Łodzi – Widzewa
w Łodzi

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Włodarczyk – Trojan Romualda

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Lęborku

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Wysocka – Wasiluk Alicja

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Białymstoku