Krajowa Komisja Rewizyjna

Krajowa Komisja Rewizyjna jest samorządowym organem kontrolnym. Krajowa Komisja Rewizyjna wybierana jest na czteroletnią kadencję przez Krajowy Zjazd Komorników.

Do zakresu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności kontrola działalności finansowej Krajowej Rady Komorniczej.

Przewodniczący KKR

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png dr Józef Kolański

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Kaliszu

jozef.kolanski@komornik.pl

Zastępca Przewodniczącego KKR

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Grażyna Sosnowska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Łomży

Sekretarz KKR

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Waldemar Matuszak

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Białogardzie

Członkowie KKR

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Marek Cichosz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk – Północ
w Gdańsku

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Andrzej Ritmann

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
dla Łodzi Widzewa
w Łodzi