Krajowa Rada Komornicza

Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów. Wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu. Wizytacja kancelarii powinna być przeprowadzona co najmniej raz w ciągu 3 lat. Przedmiotem nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego. Osoby powołane do sprawowania nadzoru nad działalnością komorników mają prawo wglądu w czynności komorników, mogą żądać wyjaśnień oraz w razie stwierdzenia uchybień mogą wystąpić do sądu o wydanie zarządzenia w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Prezes Krajowej Rady Komorniczej

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/fronczek.jpg Rafał Fronczek

ul. Szpitalna 4/10
00-031 Warszawa
tel.: 22 827 71 13
fax: 22 827 29 76

rafal.fronczek@komornik.pl

Wiceprezesi Krajowej Rady Komorniczej

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/lyszczek.png dr Rafał Łyszczek

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Bielsku – Białej

rafal.lyszczek@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/romanowski.png Roman Romanowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia – Środmieścia

roman.romanowski@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/pilat.png Tomasz Piłat

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Puławach

tomasz.pilat@komornik.pl

Sekretarz Krajowej Rady Komorniczej

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/przybyłowicz.png Krzysztof Przybyłowicz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Kołobrzegu

krzysztof.przybylowicz@komornik.pl

Zastępca Sekretarza Krajowej Rady Komorniczej

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/kasprowicz.png Michał Kasprowicz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Tomaszowie Lubelskim

michal.kasprowicz@komornik.pl

Skarbnik Krajowej Rady Komorniczej

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/swiecicki.png Tadeusz Święcicki

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Malborku

tadeusz.swiecicki@komornik.pl

Pozostali Członkowie Krajowej Rady Komorniczej

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/dubaniewicz.png Ewa Dubaniewicz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Białymstoku

ewa.dubaniewicz@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/dunaj.png Sebastian Dunaj

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Kętrzynie

sebastian.dunaj@komornik.pl

http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/kurz.png Mieczysław Kurz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
Katowice – Zachód
w Katowicach

mieczyslaw.kurz@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/dumnicki.png Leszek Dumnicki

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa – Krowodrzy
w Krakowie

leszek.dumnicki@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/lozowski.png Adam Łozowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Kielcach

adam.lozowski@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Antoni Nowakowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Zduńskiej Woli

antoni.nowakowski@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/barski.png Maciej Barski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Świebodzinie

maciej.barski@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/starzonek.png Mariusz Starzonek

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Koninie

mariusz.starzonek@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/rozanski.png Stanisław Różański

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie

stanislaw.rozanski@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/czyz.png Maciej Czyż

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Płocku

maciej.czyz@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/borek.png Marcin Borek

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Koszalinie

marcin.borek@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Ireneusz Grobelny

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy – Pragi Południe w Warszawie

ireneusz.grobelny@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/wojtyna1.png Rafał Wojtyna

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy – Woli
w Warszawie

rafal.wojtyna@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/nazimk.png Michał Nazim

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Trzebnicy

michal.nazim@komornik.pl
http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Lesław Lichaczewski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie

leslaw.lichaczewski@komornik.pl